de kleine lettertjes

Algemene Voorwaarden

De volgende Algemene Voorwaarden zijn op je boeking van toepassing. We denken dat ze eerlijk en duidelijk zijn. Neem ze goed door.
 • In geval van annulering door de klant wordt het gehele voor de tour betaalde geldbedrag terugbetaald, mits de annulering uiterlijk 48 uur voor vertrek (per e-mail) plaatsvindt. In geval annulering minder dan 48 uur voor vertrek plaatsvindt is geen terugbetaling mogelijk. Dit betekent ook dat, wanneer een tour binnen 48 uur voor vertrek is geboekt, geen terugbetaling mogelijk is in geval van annulering.
 • Zorg er a.j.b. voor dat je 10 minuten voor vertrek op het vertrekpunt aanwezig bent, omdat de tourbus vertrekt op het tijdstip dat op de boekingsbevestiging staat aangegeven.
  Terugbetaling van gemiste tours is niet mogelijk.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om bij elke bestemming van een tour op het door de gids aangegeven tijdstip terug te zijn bij de tourbus. Er kan niet worden gewacht op deelnemers die te laat zijn, omdat we binnen een relatief kort tijdsbestek veel van Nederland laten zien. In dergelijke gevallen is ook geen terugbetaling mogelijk van het voor de tour betaalde geldbedrag en kan “Best of The Netherlands tours” niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen (als reiskosten).
 • We behouden ons het recht voor om tours te annuleren of aan te passen vanwege extreem weer, andere calamiteiten (als wegblokkades bij demonstraties) of omstandigheden die buiten onze macht liggen. In geval van annulering van een tour door “Best of The Netherlands tours” krijgt de klant het volledige voor de tour betaalde geldbedrag terug.
 • We behouden ons het recht voor om een tour te annuleren in geval het minimum aantal deelnemers (3 personen) niet wordt gehaald. Als dit gebeurt wordt het volledige voor de tour betaalde geldbedrag terugbetaald.
 • We aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de acties van andere (door ons ingehuurde) bedrijven, hun werknemers of vertegenwoordigers.
 • Bagage is gelimiteerd tot één kleine / middelgrote tas.
 • Alle bij een tour genoemde tijden (reisschema) zijn bij benadering vastgesteld; er kan van worden afgeweken.
 • We zijn een familie- vriendelijke touroperator en verwelkomen kinderen van 3 jaar en ouder.
 • De bij de verschillende tours genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW. Het relevante bedrag dient te worden voldaan bij boeking, tenzij het een charter betreft (waar alternatieve betaalwijzen voor kunnen worden overeengekomen).
 • Met deelnemers van onze tours wordt overeengekomen dat hun gegevens, met name naam, (e-mail) adres, geboortedatum, nationaliteit en creditcardgegevens, worden verzameld door “Best of The Netherlands tours” ten behoeve van het uitvoeren van onze diensten.
 • Bij de boeking informeren klanten “Best of The Netherlands tours” over hun creditcardgegevens. Als boekingen voor klanten door derden worden gemaakt (inclusief boekingen van klanten voor andere klanten), zijn dergelijke derden aansprakelijk voor zowel de betaling van de geboekte service als de instemming van de klant met deze algemene voorwaarden.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan bij onze tours, tenzij het hulphonden betreft.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een adequate ziektekostenverzekering / ongevallenverzekering te hebben.
 • Het is niet toegestaan om onder invloed van drugs aan onze tours deel te nemen. Excessief gebruik van alcohol is eveneens niet toegestaan.
 • Deelnemers dienen in onze voertuigen veiligheidsgordels te dragen.
 • Deelnemers ondernemen alle activiteiten tijdens onze tours op eigen risico. Elke aansprakelijkheid van “Best of The Netherlands tours” is beperkt tot de tourprijs. Aansprakelijkheid voor nalatigheid, gevolgschade, gederfde winst e.d. is uitgesloten. “Best of The Netherlands tours” aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor het verdwijnen van persoonlijke spullen, contant geld, waardevolle goederen, bagage, fotoapparatuur, enz. Hetzelde geldt bij verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van cheques en creditcards.
 • Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen de klant en “Best of The Netherlands tours” (met uitsluiting van collisieregels).

© 2020 Best of the Netherlands tours. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
Webdesign Studio Vici